Niedziela 16.06.2024 r. godz: 17:55:09, CEST

Minecraft komendy multiplayer

Poniżej znajduje się lista komend dostępna na serwerze multiplayer w trybie Survival. Zarówno, jeśli chodzi o komendy adminów - operatorów serwera, jak i userów - czyli użytkowników ze standardowymi uprawnieniami podłączonych do Minecraft Multiplayer Serwer.

Aby wykonać komendę należy skorzystać z chata. Chat uruchamiany jest standardowo przyciskiem na klawiaturze: T. Komendy wpisujemy poprzedzając je slashem, czyli: /. Przykładowo: /tell player wiadomosc. Jeżeli korzystamy z komend przy użyciu konsoli nie trzeba poprzedzać ich slashem. Komendy Minecrafta nazywane są czasem potocznie przez graczy także Minecraft kody. Nie wnikając w zasadność użycia tego słowa warto wiedzieć, iż taka terminologia jest również stosowana wbec komend Minecrafta stosowanych zarówno w trybie multi, jak i single player.

Czcionką pogrubioną zostały napisane komendy. Czcionką pochyloną, zawartą między znakami < i > zostały zawarte opcjonalne parametry komendy, które należy zamienić na konkretną wartość, pomijając najpierw znaki < i >.

 

Komendy użytkownika na serwerze Minecraft

Komendy użytkownika na serwerze Minecrafta wpisywane są z poziomu chatu przez użytkownika, który ma pozwolenie na połączenie się z danym serwerem. Komendy użytkownik wpisywać może po połączeniu do serwera i rozpoczęciu gry multiplayer.

/tell <nazwa_użytkownika> — Wysyła wiadomość prywatną do użytkownika o nazwie nazwa_użytkownika. Na chacie serwera pojawi się wtedy szarą czcionką informacja o następującej treści: Twoja_nazwa_użytkownika whispers

/me <akcja> — Komenda podobna jest do /emote, czy też /action występujących w klientach sieci IRC. Dzięki komendzie na serwer zostaje wysłana wiadomość "narracyjna", w formacie: * Twoja_nazwa_użytkownika akcja *. Dla przykładu: * Twoja_nazwa_użytkownika skacze *.

/kill — Zabiera 1000 punktów zdrowia. Biorąc pod uwagę, iż 500 serc jest nie do przeżycia nawet dla bohatera noszącego cały set diamentowego uuzbrojenia. Dla użytkownika oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko po prostu śmierć i powrót do spawn pointa. Stosowany jest w sytuacjach, w których gracz utknął w danym miejscu, czy też w takich, w których wygodniej i opłacalniej dla danego gracza jest umrzeć za pomocą komendy, niż w inny sposób zregenerować życie.

 

Komendy admina na serwerze Minecraft

Komendy, które mogą być wpisywane i wykorzysywane przez użytkowników serwera, posiadających status administratora, czy też operatora serwera. Komendy admina na serwerze Minecrafta mogą być wpisywane zarówno w konsoli serwera, jak również za pomocą chata, tak jak ma to miejsce w przypadku komend użytkownika serwera. W przypadku wpisywania komend za pomocą chatu w grze należy używać slasha /, natomiast w przypadkuw pisywania ich w konsoli serwera należy pomijać slash. Argumenty obowiązkowe występują, tak jak miało to miejsce w przypadku komend użytkownika, pomiędzy znakami < i >. Argumenty opcjonalne umieszczone zostały natomiast pomiędzy znakami [ i ]. Np. <argument_obowiązkowy>, [argument_opcjonalny].

/ban <nazwa_użytkownika> — Banuje z serwera gracza o nazwie nazwa_użytkownika. Zbanowany gracz nie może już więcej zalogować się na serwer, korzystając z nazwy nazwa_użytkownika. Ban automatycznie kasuje dany nick z whitelist serwera.

/ban-ip <adres_ip> — Banuje z serwera wszystkie połączenie z IP równego adres_ip.

/banlist [ips] — Wyświetla listę zbanowanych. By zobaczyć listę zbanowanych adresów IP należy dopisać do komendy opcjonalny parametr [ips].

/deop <nazwa_użytkownika> — Zabiera status operatora użytkownikowi nazwa_użytkownika.

/gamemode <nazwa_użytkownika> <0|1> — Zmienia tryb gry na Survival dla parametru 0 lub na tryb gry Creative dla parametru 1. Warto zauważyć, iż zmiana trybu gry następuje tylko dla użytkownika o nazwie nazwa_użytkownika, a nie dla wszystkich graczy jednocześnie. Gracz musi być online, aby komenda mogła zadziałać.

/give <nazwa_użytkownika> <dane_przedmiotu> [ilość_sztuk] [zniszczenie_przedmiotu] — Spawnuje w lokalizacji o nicku nazwa_użytkownika przedmiot ustalony za pomocą parametru dane_przedmiotu o ilości ustalonej przez parametr ilość_sztuk (defaultowo jest to ilość 1) oraz o ustalonym przez parametr zniszczenie_przedmiotu zniszczeniu (defaultowo 0 zniszczenia). Przykładowo po wpisaniu: /give Notch 1 10 damy zalogowanemu na naszym serwerze graczowi o nicku Notch 10 bloków Stone'a.

W zakładce dane przedmiotów Minecraft, (ang. Minecraft id items) znajdziesz więcej na temat parametru danych przedmiotu, który wywołujesz za pomocą komendy /give.

/help lub /? — Wypisuje listę dostępnych komend. Warto zauważyć, iż komendy: banlist, whitelist, toggledownfall, xp, tell, me oraz kill nie są pokazywane za pomocą tej komendy.

/kick <nazwa_użytkownika> — Kickuje z serwera, czyli wymusza rozłączenie z serwerem gracza o nicku nazwa_gracza.

/list — Wypisuje listę aktualnie zalogowanych użytkowników na serwerze.

/op <nazwa_użytkownika> — Przyznaje graczowi o nicku <nazwa_użytkownika> prawa operatora.

/pardon <nazwa_użytkownika> — Usuwa bana użytkownikowi, usuwając go z blacklist i tym samym pozwalając na ponowne zalogowanie się na serwer.

/pardon-ip <adres_ip> — Usuwa bana z podanego w parametrze adres_ip adresu IP, usuwając go tym samym go z blacklist i pozwalając na łączenie się z serwerem z tego numeru IP.

/save-all — Wymusza na serwerze zapisanie na dysku wszystkich wymaganych zmian, które pojawiy się w świecie gry od momentu poprzedniego zapisu.

/save-off — Wyłączenie zapisywania na serwerze plików świata.

/save-on — Włączenie zapisywania na serwerze plików świata.

/say <wiadomość> — Wysyła wiadomość do wszystkich graczy zalogowanych na serwerze. Wiadomość widoczna jest w jasnoróżowym kolorze.

/stop — Wyłączenie serwera.

/time <set|add> <numer> — Ustawianie lub dodawanie czasu do czasu świata gry. Numer, jest to liczba typu integer, zawierająca się między wartością 0 a 24000. Gdzie 6000, to środek dnia, 12000 zachód, natomiast 18000 to północ. Za pomocą komendy time można też odejmować czas od obecnego czasu gry używając modyfikatora add X, korzystając z ujemnej wartości parametru numer. Dla przykładu, aby z północy zrobić środek dnia należy wpisać: /time add -12000.

/toggledownfall &mdash Włączanie/wyłączanie deszczu i śniegu.

/tp <nazwa_użytkownika> <cel_teleportacji> — Teleportuje gracza o nicku nazwa_użytkownika do lokalizacji podanej w parametrze cel_teleportacji.

/whitelist <add|remove> <nazwa_użytkownika> &mdash Dodaje lub usuwa gracza do listy whitelist.

/whitelist <on|off> — Włącza lub wyłącza whitelist dla serwera. Warto zauważyć, iż operatorzy serwera zawsze będą mogli się połączyć z serwerem, nawet, jeśli whitelist została włączona na serwerze, a ich nicki nie widnieją na liście.

/whitelist <reload> &mdash Przeładowywuje whitelistę z pliku white-list.txt znajdującego się na dysku serwera Minecraft. Komenda jest najczęściej przydatna w przypadkach, w których whitelista została zmodyfikowana na zewnątrz Minecrafta.

/xp <nazwa_użytkownika> <ilość> — Daje graczowi odpowiednią ilość orbów, potrzebnych do zwiększenia expa. Minusowa wartość może odjąć posiadany pasek EXP, aczkolwiek nie może obniżyć levela postaci.