Piątek 18.04.2014 r. godz: 07:30:31, CEST

Minecraft ID itemów i bloków - Minecraft ID Items

Za pomocą komendy /give dane_itemu możemy w Minecracie dostać każdy z istniejących przedmiotów. Generalnie w grze Minecraft ID itemów odpowiada kolejnym liczbom. Do itemów zaliczać się mogą zarówno bloki, jak również itemy użytkowe, typu broń, oręż, narzędzia, jedzenie etc. Każda z liczb odpowiada za konkretny item czy też blok. Itemy (przedmioty) mają swoje ID ponumerowane kolejno za pomocą liczb. Poniżej znajduje się lista itemów ID. Poniżej znajduje się lista ze wszystkimi blokami oraz itemami wraz z ponumerowanymi liczbami, przyporzadkowanymi kolejno do każdego z itemów oraz bloków.

Minecraft - lista ID Itemów

Minecraft ID Itemów - ID Items - Minecraft ID przedmiotów -