Wtorek 16.04.2024 r. godz: 02:58:40, CEST

Minecraft ID itemów i bloków - Minecraft ID Items

Za pomoc± komendy /give dane_itemu możemy w Minecracie dostać każdy z istniej±cych przedmiotów. Generalnie w grze Minecraft ID itemów odpowiada kolejnym liczbom. Do itemów zaliczać się mog± zarówno bloki, jak również itemy użytkowe, typu broń, oręż, narzędzia, jedzenie etc. Każda z liczb odpowiada za konkretny item czy też blok. Itemy (przedmioty) maj± swoje ID ponumerowane kolejno za pomoc± liczb. Poniżej znajduje się lista itemów ID. Poniżej znajduje się lista ze wszystkimi blokami oraz itemami wraz z ponumerowanymi liczbami, przyporzadkowanymi kolejno do każdego z itemów oraz bloków.

Minecraft - lista ID Itemów

Minecraft ID Itemów - ID Items - Minecraft ID przedmiotów -